SZAKMAI PROTOKOLLOK

Módszertani ismertetőnk

A Mentor program elsődleges célja olyan mentor – mentorált kapcsolatok létrehozása és gondozása, amelyben a gyermekotthonban nevelkedő gyermekek mintát találnak a biztonságos kötődésű emberi kapcsolatokra. Egy ilyen minőségi kapcsolat pedig megfelelő bázis a reálisabb önértékelés kialakításához, az együttműködési, a döntési, a kontroll és pályaidentitási készségek fejlődéséhez. Egy tapasztalt mentor segítségével a gyerekek személyiségfejlődésüket, valamint szociális készségüket fejlesztő élményekhez és tapasztalatokhoz juthatnak, mindezt biztonságos kapcsolati és szakmai keretben.

Legalább 2 éve önkéntesként dolgozó, csapatunkhoz pedig legalább fél éve csatlakozott személy válhat mentorrá, aki elvégezte az általunk biztosított szakmai képzéseket. Munkájukat folyamatosan figyelemmel kísérjük, képzéseink keretében a mentorok megtanulják, hogyan legyenek igazán hatékonyan mentoráltjuk segítségére. Mivel ahhoz próbálják hozzásegíteni pártfogoltjukat, hogy a lehető legteljesebben legyenek képesek képességeik kibontakoztatására, lehetőségeik felismerésére és kiaknázására, konfliktusaik kezelésére, ezért képzésükben az empátiás reflexióra, a feltétel nélküli elfogadásra és a mentor kongruenciájára, hitelességére helyezzük a hangsúlyt.

A Mentor program hatása és hatásmechanizmusa

Biztonság: A rendszeres és megbízható kapcsolat lehetővé teszi a gyermekek biztonság szükségletének növekedését, a valahova tartozás motívumának kielégítését.

Mintakövetés: A mentorált élethez, kapcsolataihoz és munkához való attitűdjei, értékrendszere, megküzdési formái és életstílusa alternatív mintaként jelenik meg a mentoráltak számára a „tipikus utógondozott sors” mellett.

Önmegvalósítás: A program során végig fokozott hangsúly van azon, hogy a gyermekben lévő vágyak és képességek támogatásával segítsük őket a bennük rejlő lehetőségek kibontakozásában, életük aktív és proaktív formálásában.

Hatásmechanizmus: A biztonság szükséglet kielégítésével, a mintakövetés közvetítésével és a segítő kommunikáció mint eszköz által számos készség mentén fejlődnek a mentoráltak, ami hozzájárul ahhoz, hogy önmegvalósító energiáik utat találjanak maguknak.

Jelenleg 10 mentor-mentorált kapcsolatot támogat az alapítvány.

Módszertani-alapok

Módszertani-ismertető

Gyermekvédelmi irányelveink

A Mentor program elsődleges célja olyan mentor – mentorált kapcsolatok létrehozása és gondozása, amelyben a gyermekotthonban nevelkedő gyermekek mintát találnak a biztonságos kötődésű emberi kapcsolatokra. Egy ilyen minőségi kapcsolat pedig megfelelő bázis a reálisabb önértékelés kialakításához, az együttműködési, a döntési, a kontroll és pályaidentitási készségek fejlődéséhez. Egy tapasztalt mentor segítségével a gyerekek személyiségfejlődésüket, valamint szociális készségüket fejlesztő élményekhez és tapasztalatokhoz juthatnak, mindezt biztonságos kapcsolati és szakmai keretben.

Legalább 2 éve önkéntesként dolgozó, csapatunkhoz pedig legalább fél éve csatlakozott személy válhat mentorrá, aki elvégezte az általunk biztosított szakmai képzéseket. Munkájukat folyamatosan figyelemmel kísérjük, képzéseink keretében a mentorok megtanulják, hogyan legyenek igazán hatékonyan mentoráltjuk segítségére. Mivel ahhoz próbálják hozzásegíteni pártfogoltjukat, hogy a lehető legteljesebben legyenek képesek képességeik kibontakoztatására, lehetőségeik felismerésére és kiaknázására, konfliktusaik kezelésére, ezért képzésükben az empátiás reflexióra, a feltétel nélküli elfogadásra és a mentor kongruenciájára, hitelességére helyezzük a hangsúlyt.

A Mentor program hatása és hatásmechanizmusa

Biztonság: A rendszeres és megbízható kapcsolat lehetővé teszi a gyermekek biztonság szükségletének növekedését, a valahova tartozás motívumának kielégítését.

Mintakövetés: A mentorált élethez, kapcsolataihoz és munkához való attitűdjei, értékrendszere, megküzdési formái és életstílusa alternatív mintaként jelenik meg a mentoráltak számára a „tipikus utógondozott sors” mellett.

Önmegvalósítás: A program során végig fokozott hangsúly van azon, hogy a gyermekben lévő vágyak és képességek támogatásával segítsük őket a bennük rejlő lehetőségek kibontakozásában, életük aktív és proaktív formálásában.

Hatásmechanizmus: A biztonság szükséglet kielégítésével, a mintakövetés közvetítésével és a segítő kommunikáció mint eszköz által számos készség mentén fejlődnek a mentoráltak, ami hozzájárul ahhoz, hogy önmegvalósító energiáik utat találjanak maguknak.

Jelenleg 10 mentor-mentorált kapcsolatot támogat az alapítvány.

gyermekhid gyermekvédelmi irányelv