Az Alapítványról

Alapokat nyújtunk egy kiegyensúlyozott élethez a család nélkül felnövekvő gyermekek számára.

A Gyermekhíd Alapítvány gyermekotthonban élő gyerkőcök és a velük foglalkozó nevelők és önkéntesek számára biztosít több oldalú támogatást, illetve szakmai fejlődést.

A gyermekek számára egy három pillérű programot dolgoztunk ki, amely az egyéni segítő kapcsolaton, támogató közösségen és mentálhigiénés segítségen alapul.

Módszertanunk alapja a Rogersi személyközpontú szemlélet, a kapcsolatra épülő nevelés, a Montessori pedagógia elvei és a kooperatív tanulás. Tevékenységeink a mélyreható és hosszú távú segítői folyamatot célozzák meg a gyerekek kötődési problémái, tanulási és pályaorientációs kérdései, illetve pszichés nehézségei terén. Az eredményesség érdekében kis létszámú csoportokat tudunk egyszerre bevonni a tevékenységeinkbe, viszont fontosnak tartjuk, hogy olyan alkalmaink is legyenek amelyekkel nagyobb létszámot is elérhetünk. Alapítványunk ezért olyan nagyobb eseményeket is szervez, amelyek során több száz gyermeket igyekszik bevonni.

Hangsúlyt helyezünk arra is, hogy a gyermekekkel foglalkozó nevelőket megtámogassuk, számukra szupervíziós segítséget biztosítunk.

Legnagyobb erőforrásaink pedig önkénteseink, akik számára képzéseket és intervíziós alkalmakat tartunk.

Az alapítvány elődszervezete 2013-ban jött létre Közel Hozzánk néven diákkezdeményezésként. A szervezet 2017 augusztusától működik alapítványi formában, miután Vásáry Tamás karmester- zongoraművész felkarolta a kezdeményezést. 2020-ig Vásáry Tamás Gyermekvédelmi Alapítvány néven tevékenykedtünk. 

Mindennapos gondoskodásunkban és támogató programjainkban jelenleg 52 gyermek részesül.

Missziónk

Célunk olyan minőségi kapcsolatok létrehozása és gondozása, amely garantálja a gyermekotthonban nevelkedő gyerekek számára a fejlődés lehetőségét, megtartó közeget teremtve problémáik feldolgozására és képességeik feltárására.

Hiszünk benne, hogy az általunk nyújtott segítő kapcsolat növeli belső erőforrásaikat, hozzájárul önértékelésük növekedéséhez, valamint az értékes emberi kapcsolatok mintájául szolgál számukra.

Kiemelten fontosnak tartjuk önkéntesek bevonását tevékenységünkbe, illetve az ő professzionális segítővé képzésüket, hogy maximális hatékonysággal tudják kezelni a felmerülő kihívásokat.

Hiszünk abban, hogy a tágabb értelemben vett felelősségvállalás fontos a gyermekvédelem területén is, így igyekszünk minél árnyaltabb képet bemutatni a nagyközönség számára a gyermekotthonokban nevelkedő fiatalok helyzetéről és lehetőségeiről, ezáltal elősegítve az emberek érzékenyítését a hátrányos helyzetű személyek iránt.

Programjaink során az érzelmi biztonság kialakítására törekvésen kívül a gyermekek adottságainak megfelelő pályára állítása is célunk. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hatékony életvezetésű felnőttek váljanak belőlük, akik szeretik és értékelik munkájukat.

Meggyőződésünk, hogy a szervezeti és pénzügyi transzparencia hozzájárul a felelős működéshez és a tevékenységünket figyelemmel kísérő közönség bizalmához.

Programjaink fejlődéspszichológiai szemléletben fogantak, a rendes és deviáns pszichológiai fejlődést vizsgáló kutatási eredményeket és szakmai tapasztalatokat használva fel fejlesztési eszköztárunk kialakításában. Modern pedagógiai módszereket alkalmazunk mind a csoportos, mind az egyéni foglalkozásaink során: kooperatív tanulás, projekt-módszer, Montessori pedagógia, élményterápia, Rogersi személyközpontú tréning, coaching eszközök, szerepjátékok alkotják módszertanunk alapjait.

“Egy bántalmazott kisgyermek nem fogja elkezdeni analizálni a szüleinek a lelkét, mi az, ami miatt nem szeretik őt eléggé, csak azt fogja öntudatlanul leszűrni magának, hogy ő nem szeretetreméltó. A pszichológiai problémák legnagyobb része innen származik. Ez az alapítvány épp erre irányul, hogy kiegyenlítse az esetleges negatív kora gyerekkori benyomásokat és arra megfelelő támogatókra találjon. Mit értek ezalatt? Olyan nevelőkre, pszichológusokra, önkéntesekre van szükség, akik az esetleg meghajlott lelkeket ki tudják egyenesíteni. Remélem, hogy kezdeményezésünk visszhangra fog találni, mert hiszen mindenkiben ott van a jó énünknek az a része, ami örök.”

Vásáry Tamás

alapító

A csapat

Joó Beatris

Joó Beatris

Operatív igazgató, kurátor

Kovács Orsolya

Kovács Orsolya

Szakmai igazgató, kurátor

Dr. Vicsek Lilla

Dr. Vicsek Lilla

Programszervező és önkéntes koordinátor

Bodnár Kinga

Bodnár Kinga

Önkéntes koordinátor

Felügyelőbizottság

Dr. Babarczy Balázs

Dr. Babarczy Balázs

Felügyelőbizottsági tag

Dr. Dunai Szilvia

Dr. Dunai Szilvia

Felügyelőbizottsági tag

Naszrai Péter

Naszrai Péter

Felügyelőbizottsági tag

Pályázati beszámolók

20933-9/2018GYERGYAM – 2017. december – 2018. december

emmi_szakmai_beszamolo

KEH/00794-1/2018 – 2018. március – 2018. november

keh_szakmai_beszamolo