Az Alapítványról

A Gyermekhíd Alapítvány 2017-ben jött létre azzal a céllal, hogy érzelmi biztonságot nyújtson gyermekotthonban élő gyermekek számára, támogassa a gyermekvédelem szociálpolitikai beágyazottságát és előmozdítsa a társadalom felelősségvállalását.

Jövőképünk egy olyan társadalom, amiben a családjukból kiemelt gyermekek minden  támogatást megkapnak a gyermekvédelmi rendszer, a nevelési-oktatási intézmények és a társadalom oldaláról, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy biztonságos kapcsolatok kialakítására képes autonóm felnőttekké válhassanak.

Az Alapítvány célja ennek mentén a gyermekotthonban élő gyermekek társadalmi beilleszkedésének elősegítése mentor programon és pályaorientációs támogatáson keresztül. 

Módszertanunk alapja a Rogersi személyközpontú szemlélet, a kapcsolatra épülő nevelés, a Montessori pedagógia elvei és a kooperatív tanulás. Tevékenységeink a mélyreható és hosszú távú segítői folyamatot célozzák meg a gyerekek kötődési problémái, tanulási és pályaorientációs kérdései, illetve pszichés nehézségei terén. 

Legnagyobb erőforrásaink az önkénteseink, akik stabil kapcsolódási pontot jelentenek a gyermekek életében.

Jelenleg a Tegyesz I.-es számú befogadó otthonában, a Cseppkő Gyermekotthonban és a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központjának három lakásotthonában élő gyermekeinek megsegítésével foglalkozunk. Közel 100 fő gyermek van az Alapítvány támogatásában, akiknek mind biztosítunk egyéni és közösségi önkéntes kísérést. Az Alapítvány 100 gyermek mentori kísérését és mentálhigiénés fejlesztését vállalja stabil 100 fős önkéntes közösséggel.

Az Alapítvány elődszervezete 2013-ban jött létre Közel Hozzánk néven. A szervezet 2017 augusztusától működik alapítványi formában, miután Vásáry Tamás karmester-zongoraművész alapítóként felkarolta a kezdeményezést.

Missziónk

A Gyermekhíd Alapítványnál hiszünk abban, hogy a személyre szabott odafigyelés, lelki törődés nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a családjukból kiemelt gyerekek felnőve sikeresen beilleszkedjenek a társadalomba.

Nap, mint nap azon dolgozunk, hogy felépítsük a gyerekek önmagukba vetett hitét, egészséges kapcsolódási mintát mutassunk számukra, ugyanis hisszük, hogy ez az alapja annak, hogy személyiségük kibontakozhasson, érdeklődési körük teret nyerjen. 

Hiszünk benne, hogy az általunk nyújtott segítő kapcsolat növeli belső erőforrásaikat, hozzájárul önértékelésük növekedéséhez, valamint az értékes emberi kapcsolatok mintájául szolgál számukra.

Kiemelten fontosnak tartjuk önkéntesek bevonását tevékenységünkbe, illetve az ő professzionális segítővé képzésüket, hogy maximális hatékonysággal tudják kezelni a felmerülő kihívásokat.

Hiszünk abban, hogy a tágabb értelemben vett felelősségvállalás fontos a gyermekvédelem területén is, így igyekszünk minél árnyaltabb képet bemutatni a nagyközönség számára a gyermekotthonokban nevelkedő fiatalok helyzetéről és lehetőségeiről, ezáltal elősegítve az emberek érzékenyítését a hátrányos helyzetű személyek iránt.

Programjaink során az érzelmi biztonság kialakítására törekvésen kívül a gyermekek adottságainak megfelelő pályára állítása is célunk. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hatékony életvezetésű felnőttek váljanak belőlük, akik szeretik és értékelik munkájukat.

Meggyőződésünk, hogy a szervezeti és pénzügyi transzparencia hozzájárul a felelős működéshez és a tevékenységünket figyelemmel kísérő közönség bizalmához.

Programjaink fejlődéspszichológiai szemléletben fogantak, a rendes és deviáns pszichológiai fejlődést vizsgáló kutatási eredményeket és szakmai tapasztalatokat használva fel.

“Egy bántalmazott kisgyermek nem fogja elkezdeni analizálni a szüleinek a lelkét, mi az, ami miatt nem szeretik őt eléggé, csak azt fogja öntudatlanul leszűrni magának, hogy ő nem szeretetreméltó. A pszichológiai problémák legnagyobb része innen származik. Ez az alapítvány épp erre irányul, hogy kiegyenlítse az esetleges negatív kora gyerekkori benyomásokat és arra megfelelő támogatókra találjon. Mit értek ezalatt? Olyan nevelőkre, pszichológusokra, önkéntesekre van szükség, akik az esetleg meghajlott lelkeket ki tudják egyenesíteni. Remélem, hogy kezdeményezésünk visszhangra fog találni, mert hiszen mindenkiben ott van a jó énünknek az a része, ami örök.”

Vásáry Tamás

alapító

Pályázati beszámolók

20933-9/2018GYERGYAM – 2017. december – 2018. december

emmi_szakmai_beszamolo

KEH/00794-1/2018 – 2018. március – 2018. november

keh_szakmai_beszamolo