PROGRAMJAINK

Mentor program

A Mentor program elsődleges célja olyan mentor – mentorált kapcsolatok létrehozása és gondozása, amelyben a gyermekotthonban nevelkedő gyermekek mintát találnak a biztonságos kötődésű emberi kapcsolatokra. Egy ilyen minőségi kapcsolat pedig megfelelő bázis a reálisabb önértékelés kialakításához, az együttműködési, a döntési, a kontroll és pályaidentitási készségek fejlődéséhez. Egy tapasztalt mentor segítségével a gyerekek személyiségfejlődésüket, valamint szociális készségüket fejlesztő élményekhez és tapasztalatokhoz juthatnak, mindezt biztonságos kapcsolati és szakmai keretben.

Legalább 2 éve önkéntesként dolgozó, csapatunkhoz pedig legalább fél éve csatlakozott személy válhat mentorrá, aki elvégezte az általunk biztosított szakmai képzéseket. Munkájukat folyamatosan figyelemmel kísérjük, képzéseink keretében a mentorok megtanulják, hogyan legyenek igazán hatékonyan mentoráltjuk segítségére. Mivel ahhoz próbálják hozzásegíteni pártfogoltjukat, hogy a lehető legteljesebben legyenek képesek képességeik kibontakoztatására, lehetőségeik felismerésére és kiaknázására, konfliktusaik kezelésére, ezért képzésükben az empátiás reflexióra, a feltétel nélküli elfogadásra és a mentor kongruenciájára, hitelességére helyezzük a hangsúlyt.

A Mentor program hatása és hatásmechanizmusa

Biztonság: A rendszeres és megbízható kapcsolat lehetővé teszi a gyermekek biztonság szükségletének növekedését, a valahova tartozás motívumának kielégítését.

Mintakövetés: A mentorált élethez, kapcsolataihoz és munkához való attitűdjei, értékrendszere, megküzdési formái és életstílusa alternatív mintaként jelenik meg a mentoráltak számára a „tipikus utógondozott sors” mellett.

Önmegvalósítás: A program során végig fokozott hangsúly van azon, hogy a gyermekben lévő vágyak és képességek támogatásával segítsük őket a bennük rejlő lehetőségek kibontakozásában, életük aktív és proaktív formálásában.

Hatásmechanizmus: A biztonság szükséglet kielégítésével, a mintakövetés közvetítésével és a segítő kommunikáció mint eszköz által számos készség mentén fejlődnek a mentoráltak, ami hozzájárul ahhoz, hogy önmegvalósító energiáik utat találjanak maguknak.

Mentálhigiénés ellátás

A gyermekotthonban nevelkedő gyermekek mindegyike többszörösen traumatizált. A családból való kiemelés mellett komoly egyéb törések is érték őket életük legszenzitívebb szakaszában. Mindegyiküknél komoly kötődési zavart lehet azonosítani, ami kezeletlenül egész életükre negatív hatással bírhat, illetve a későbbiekben addikciókhoz, személyiségzavarhoz vezethet. Ezt a negatív spirált csak megfelelően komplex beavatkozásokkal lehet megtörni, amelyet a gyermekotthonokban működő pszichológusi ellátás nem képes fedezni kapacitáshiány miatt. A gyermekek számára igény és lehetőséghez mérten pszichoterápiás folyamatot biztosít traumafeldolgozás céljából.

A programjainkban résztvevő gyerekek kerülhetnek ezen felül olyan problémahelyzetbe, vagy akut stressz- esetleg krízishelyzetbe, amely megoldására egyéni pszichológiai konzultációkat biztosítunk. Ilyen esetben olyan 15-20 alkalmas esetvezetések válnak szükségessé, amelyben a gyermek aktuális problémája kerül a fókuszba, és a terápiás kapcsolat biztonságában képes megfelelő énerőt és megküzdési potenciált mozgósítani.

Önkéntesek képzése

Az Alapítvány legfontosabb erőforrásai az önkéntesek. Ezért az ő kiválasztásukra, gyerekekkel való munkájuk segítésére nagy figyelmet szentelünk. Célunk olyan önkénteseket találni, akik egyetértenek az alapítvány értékeivel, elhatározásaival, a gyerekekkel jól megtalálják a közös hangot, tisztelettel, kompetensen fordulnak feléjük, vannak eszközeik munkájuk elvégzéséhez, ugyanakkor az Alapítvány közösségéhez is szívesen tartoznak.

Ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő fejlesztést kapjanak, professzionális segítőkre van szükség. Megterhelő feladat traumatizált gyerekekkel foglalkozni, így kiemelt hangsúlyt fektetünk az önkéntesek folyamatos képzésére, az intervíziók és szupervíziók alkalmával pedig egyénileg vagy csoportosan nyílik alkalmuk az elakadásaik, nehézségeik átbeszélésére, segítségkérésre.

Az Alapítvány 2018 januártól új otthonokba jutott el, több gyermekkel foglalkozunk folyamatosan növekvő önkéntes közösségünk segítségével, így egyre fontosabbá vált az őket koordináló, munkájukat monitorozó tevékenység.

Előadások: meghívott szakemberek interaktív beszélgetést tartanak gyermekekhez és a gyermekvédelemhez kapcsolódó témában.

Workshopok: adott témára létrehozott csoportban zajlik és tevékenysége egy adott kérdés vagy probléma interaktív elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására irányul.

Mentor szupervízió: kiscsoportos esetmegbeszélés szakemberrel.

Gyermekhíd Alapítvány © 2020

Gyermekhíd Alapítvány
1016 Budapest,
Naphegy tér 8.

gyermek@gyermekhid.hu
+36 (30) 896-04-51

Adószám:
18941469-1-42

Bankszámlaszám:
MagNet Bank 16200010 – 10073155

Adatkezelési tájékoztató